n e v e r l a n d d

- ANTISOZIALISTISCHE ELEMENTE - *** TA MI OTO PRZYPADŁA KRAINA I CHCE BÓG, BYM W MILCZENIU TU ŻYŁ * ZA TEN GRZECH, ŻE WIDZIAŁEM KAINA ALE ZABIĆ NIE MIAŁEM GO SIŁ *** " DESPOTYZM przemawia dyskretnie, w ludzkim społeczeństwie każda rzecz ma dwoje imion. " ******************** Maria Dąbrowska 17-VI-1947r.: "UB, sądownictwo są całkowicie w ręku żydów. W ciągu tych przeszło dwu lat ani jeden żyd nie miał procesu politycznego. Żydzi osądzają i na kaźń wydają Polaków"

Archiwum

VISITORS

POGODA

LOKALIZATOR

A K T U E L L


bezprawie.pl
"Polska" to kraj bezprawia

1 sierpnia 2013

Na tragiczny 1. sierpnia * Bohaterstwo i zdrada

MOTTO:  
"Trzeba dodać że w powstaniu zginął młody być może przyszły kwiat inteligencji polskiej którego zgubił przesadny romantyzm, na pewno było to na rękę ZSRR którzy później bez większych problemów przejęli władzę w Polsce, pewnie z przyjemnością oglądali wykrwawianie się Warszawy no ale tzw real polityk nigdy nie było dobrą stroną Polski tylko właśnie niepotrzebne bohaterstwo i duma ponad intelektem.


Przecież jakby nie zginęli w Powstaniu, to by ich wykończyli radzieccy towarzysze, którzy tak robili na terenach Polski, które zajmowali.

Cytuj:
Dochodziło do aresztowań, rozbrajania i rozstrzeliwań mniejszych oddziałów Armii Krajowej przez NKWD, które dokonało egzekucji żołnierzy AK m.in. w Rozryszczu, Przebrażu, Łozowie i Antonówce. Aresztowanych żołnierzy przymusowo wcielano do Armii Berlinga, a oficerów wywożono w głąb Rosji. Łamano także postanowienia lokalnych porozumień pomiędzy Armią Krajową i partyzantką sowiecką lub Armią Czerwoną.

Po zdobyciu Wilna w dniu 13 lipca 1944, przy dużym udziale sił AK okręgu wileńskiego i nowogródzkiego (ok. 5500 ludzi), dowódcy polscy zostali zwabieni podstępem na „negocjacje”, aresztowani i wywiezieni w głąb ZSRR. W wielkiej obławie pochwycono następnie żołnierzy AK i zgromadzono ich w obozie w Miednikach. Ponieważ odmówili oni wstąpienia do armii Berlinga, zostali wszyscy wywiezieni do obozów w głąb ZSRR, głównie do Kaługi. Podobne wydarzenia miały miejsce wobec żołnierzy okręgu lwowskiego AK, gdzie NKWD aresztowało w ostatnich dniach lipca 1944 całą delegację oficerów Armii Krajowej, w tym Okręgowego Delegata Rządu we Lwowie, Adama Ostrowskiego.

W okręgu lubelskim AK doszło do podstępnego rozbrojenia trzech dywizji Armii Krajowej. W czasie wspólnej ofensywy w stronę Warszawy z Armią Czerwoną zostały one otoczone przez wojska sowieckie, zatrzymanych żołnierzy polskich wysłano transportami na wschód, a 2700 z nich do obozu koncentracyjnego na Majdanku, a następnie większość z tej liczby w głąb Rosji."


..

Powstanie Warszawskie
Оригинал взят у babs71 в Варшава. 1944-45
Предлагаю вашему вниманию подборку фотографии, на которых запечатлены эпизоды Варшавского восстания и виды только что освобожденной советскими войсками Варшавы. Автор этих фото - Сильвестр Браун. Бывший фотолюбитель, в годы войны он стал документировать жизнь Варшавы. Свои фотографии он распространял в виде фотооткрыток под псевдонимом "Крис".
Взрыв снаряда на здании "Прудентиале". 1944 год:


Повстанцы на развалинах костела Святого Креста. 1944 год


Баррикады на площади Наполеона. 1944 год.


Огневая точка в здании Польской почты. 1944 год.


Контейнер, сброшенный союзниками повстанцам. 1944 год.


Улица Маршалковская. 1944 год.


Улица Ясная. 1944 год.


После боя за костел Святого Креста. 1944 год.


Улица Коперника. Немецкий бронетранспортер, захваченный повстанцами. 1944 год.


Солдаты Армии Крайовой ведут немецких военнопленных. 1944 год:


Воронка от бомбы на улице Злотой. 1944 год.


После немецкого налета. 1944 год:


Агония восстания. Пожары и кресты. Октябрь 1944 года.


Массовый уход жителей после капитуляции Варшавского восстания. 1944 год.


Варшавский двор. 1944 год.


Статуя Богоматери Пассавской. Улица Краковское Предместье. 1945 год.


Старомейский переулок. 1945 год:


Развалины костела Святого Креста на улице Краковское Предместье. 1945 год.


Рынок Старого-Мяста. Вид со стороны улицы Закжевского. Развалины кафедры Святого Яна. 1945 год.


Рынок Старого-Мяста. Каменные дома на стороне улицы Декерта. 1945 год.


Конец улицы Езуитской. Вид со стороны Рынка Старого-Мяста. 1945 год


Развалины Королевского Замка и разрушенная колонна Сигизмунда III Вазы. 1945 год.


Костел Святого Александра на площади Трех Крестов. 1945 год.


Нове-Място. Улица Фрета. 1945 год.


Улица Коперника. В центре - дом №28, в котором жил Сильвестр Браун.


Аллеи Ерозолимские. Разрушенный Главный вокзал. 1945 год.


Площадь Наполеона. Здание "Прудентиале". 1945 год.
Tags: , ,

Brak komentarzy: