n e v e r l a n d d

- ANTISOZIALISTISCHE ELEMENTE - *** TA MI OTO PRZYPADŁA KRAINA I CHCE BÓG, BYM W MILCZENIU TU ŻYŁ * ZA TEN GRZECH, ŻE WIDZIAŁEM KAINA ALE ZABIĆ NIE MIAŁEM GO SIŁ *** " DESPOTYZM przemawia dyskretnie, w ludzkim społeczeństwie każda rzecz ma dwoje imion. " ******************** Maria Dąbrowska 17-VI-1947r.: "UB, sądownictwo są całkowicie w ręku żydów. W ciągu tych przeszło dwu lat ani jeden żyd nie miał procesu politycznego. Żydzi osądzają i na kaźń wydają Polaków"

Archiwum

VISITORS

POGODA

LOKALIZATOR

A K T U E L L


bezprawie.pl
"Polska" to kraj bezprawia

25 września 2018

Mega bandytyzm – kreacja pustego pieniądza

Potężne oszustwo banków – kreacja pieniądza

oko700
Kreacja pieniądza jest najgenialniejszym i najbardziej okrutnym wynalazkiem finansowym w historii świata.
Nawet gdybyśmy zabrali władzę bankierom, odebrali majątki i wszystkie pieniądze, które posiadają, a zostawili im możliwość kreacji pieniądza, to w przeciągu krótkiego czasu odbudowaliby swoją pozycję.

Społeczeństwo nie rozumie kreacji pieniądza

Społeczeństwo światowe kompletnie nie rozumie tego narzędzia, które daje bankom dostęp do każdej ilości pieniądza. Dzięki temu mogą przekupić każdego człowieka, zbudować każdą branżę, sponsorować każdą wojnę.Nie dość, że mają dostęp do każdego pieniądza wytworzonego wirtualnie, to również mają dostęp do każdego pieniądza wytworzonego fizycznie.
W ich ręku są najważniejsze waluty świata, jak:
  • dolar – FED
  • SDR – MFW
  • euro – EBC
  • większość banków centralnych świata zarządzana jest przez bank banków, czyli Bank Rozrachunków Międzynarodowych (BIS) – narzędzie międzynarodowych bankowców.

Kreacja pieniądza – jak to działa?

Szczegółowo kreacje pieniądza przedstawiłem w bezpłatnym raporcie – „Kreacja pieniądza, czyli jak banki tworzą kredyty z powietrza? W tym artykule chcę tylko uzupełnić informacje, które często są mylone, przekręcane, źle interpretowane.
Kreacja pieniądza jest różnie przedstawiana w internecie. Zanim przejdziesz do jej zrozumienia weź pod uwagę następujące dane;
W kreacji pieniądza procedura jest zawsze taka sama. Musi dokonać się wiele transakcji, aby uzyskać dany proces lewarowania.
Lewarowanie to nie jest obliczenie procentu z całości.
Banki nie wybierają formy kreacji.
Zawsze jeżeli słyszysz „kreacja pieniądza”, to należy rozumieć jako:
fikcyjne wpisanie do systemu bankowego wytworzonych pieniędzy – po podpisaniu z kredytobiorcą umowy kredytowej. Następnie wykonanie szeregu transakcji czyli wielorakiego udzielania kredytów. Dopiero zakończenie tego procesu daje lewar 1:28 przy rezerwie 3,5% lub 1:10 przy rezerwie 10%.
Pieniądze, które pochodzą z banku centralnego NBP (lub innego banku emisyjnego), nie zostały sztucznie utworzone. Są to realne pieniądze. NBP jako bank emisyjny, może drukować odpowiednią ilość złotówki zgodnie z obowiązującymi przepisami. NBP pożycza innym bankom realne pieniądze.
Na podstawie pożyczonych pieniędzy, banki kreują fikcyjne pieniądze (zapis w komputerze), czyli pożyczają sumę, której realnie nie posiadają.
One posiadają przy lewarze 1:10 tylko „1”, a „10” kreują z niczego.
Przy obecnym lewarze 1:28 posiadają znowu „1”, a kreują aż „28” razy, tworząc fikcyjne pieniądze.
„28” uzyskają, gdy dokonają całego toku udzielonych kredytów.
Jak banki wyzyskują każdego kredytobiorcę?
Banki posiadają „1”, a „28” przynosi im każdy kredytobiorca, kiedy spłaca raty kredytu. Wtedy banki zamieniają fikcyjny pieniądz na realny. Dzięki Twojej wpłaconej racie kredytu (rata kapitałowa), banki wymazują z systemu fikcyjnie utworzone pieniądze.
Utworzone przez narzędzie jakim jest kreacja pieniądza.
Sprytne :)
. . ekonomia Robert Brzoza