n e v e r l a n d d

- ANTISOZIALISTISCHE ELEMENTE - *** TA MI OTO PRZYPADŁA KRAINA I CHCE BÓG, BYM W MILCZENIU TU ŻYŁ * ZA TEN GRZECH, ŻE WIDZIAŁEM KAINA ALE ZABIĆ NIE MIAŁEM GO SIŁ *** " DESPOTYZM przemawia dyskretnie, w ludzkim społeczeństwie każda rzecz ma dwoje imion. " ******************** Maria Dąbrowska 17-VI-1947r.: "UB, sądownictwo są całkowicie w ręku żydów. W ciągu tych przeszło dwu lat ani jeden żyd nie miał procesu politycznego. Żydzi osądzają i na kaźń wydają Polaków"

Archiwum

VISITORS

POGODA

LOKALIZATOR

A K T U E L L


bezprawie.pl
"Polska" to kraj bezprawia

5 lipca 2017

US Independence Day 4 th July
This video Honors all those men and woman who have given the ultimate sacrifice for the freedoms we have today. The burial is of MSGT Scott Pruitt and his loved ones. Let us remember this Memorial Day all those have served and fallen.19 maja 2017

Nostalgia. Banknoty 1948 - 77

Projektantem III serii banknotów był Wacław Borowski, a ryty również wykonał Marian Romuald Polak. W tej serii socrealizm stał się już dominującym elementem dekoracji awersów i rewersów i to nie tylko pod względem tematyki, ale także stylu. Obrazowało się to w nominałach 10-500 m.in. poprzez wyrażanie na awersach głów robotników w sposób przerysowany, gładki, światłocieniowy, przedstawiając mocne rysy twarzy – były to doskonałe portrety ludzi pracy. Na ówczesnych banknotach znalazły się wówczas: monumentalny gmach, orka traktorem, chłop i zbiór siana, przekupka i Sukiennice w Krakowie, rybak i port, robotnik i fabryka, górnik i fedrunek w kopalni.
Banknot 2-złotowy z 1948 roku - awers
Banknot 2-złotowy z 1948 roku – awers
Banknot 2-złotowy z 1948 roku - rewers
Banknot 2-złotowy z 1948 roku – rewers
Banknot 5-złotowy z 1948 roku - awers
Banknot 5-złotowy z 1948 roku – awers
Banknot 5-złotowy z 1948 roku - rewers
Banknot 5-złotowy z 1948 roku – rewers
Banknot 10-złotowy z 1948 roku - awers
Banknot 10-złotowy z 1948 roku – awers
Banknot 10-złotowy z 1948 roku - rewers
Banknot 10-złotowy z 1948 roku – rewers
Banknot 20-złotowy z 1948 roku - awers
Banknot 20-złotowy z 1948 roku – awers
Banknot 20-złotowy z 1948 roku - rewers
Banknot 20-złotowy z 1948 roku – rewers
Banknot 50-złotowy z 1948 roku - awers
Banknot 50-złotowy z 1948 roku – awers
Banknot 50-złotowy z 1948 roku - rewers
Banknot 50-złotowy z 1948 roku – rewers
Banknot 500-złotowy z 1948 roku - awers
Banknot 500-złotowy z 1948 roku – awers
Banknot 500-złotowy z 1948 roku - rewers
Banknot 500-złotowy z 1948 roku – rewers
Propagandowe przedstawienia na banknotach dobrze obrazują etapy, w jakich rozwijał się w Polsce socrealizm: od orła bez korony do modelowego przedstawienia Polski socjalistycznej wyśnionej przez komunistycznych propagandystów. Warto także zwrócić uwagę na fakt, iż waluta była środkiem przekazu najszerzej dostępnym do odbioru dla zwykłych obywateli a jej socrealistyczne przedstawienia były wówczas najprostszą możliwą propagandą. Ciekawostką jest fakt, że w porównaniu do banknotów z końca lat siedemdziesiątych i dzisiejszych banknoty z lat 44-50 były bardzo zróżnicowane pod względem rozmiarów w stosunku do nominałów – im większy nominał, tym większy banknot.

Bibliografia:
Henryk Cywiński, Dziesięć wieków pieniądza polskiego, Warszawa 1987
Adam Dylewski, Historia Pieniądza na ziemiach polskich, Kraków 2011
Tomasz Gruszecki, Pieniądz w dziejach gospodarczych Polski, Lublin 2003
Jerzy Koziczyński, Banknoty Polskie. Kolekcja Lucow, Tom V: 1944-1955, Warszawa 2010
Czesław Miłczak, Katalog banknotów polskich 1916-1994, Warszawa 2000
Andrzej Leon Sowa, Historia polityczna Polski 1944-1991, Kraków 2011
Józef Andrzej Szwagrzyk, Pieniądz na ziemiach polskich X-XX w., Wrocław 1973
Tadeusz Wodzyński, Banknoty polskie – typy i odmiany. Katalog 1794-2002, Warszawa 2002
pl.wikipedia.org/wiki/Banknoty_polskie_w_latach_1944-1996#ci
histmag.org/Kopernik-rybak-Swierczewski…-Propaganda-na-banknotach-w-PRL-10913;2
banknotypolskie.pl/banknoty